Načítám..

Chebská karta

Chebská karta je platební instrument, který vydává Dopravní podnik Cheb, s.ro.. Je to bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží jako elektronický nosič jízdného v městské dopravě v Chebu. Chebská karta funguje zároveň jako elektronická peněženka pro nákup jízdenky ve vozidlech MHD a na zaplacení parkovného v Karlových Varech a v Plzni.

Chebská karta je součástí systému Plzeňská karta, který sdružuje Plzeňskou kartu, Karlovarskou kartu a Marjánku – kartu používanou v Mariánských Lázních.

K vydání karty budete potřebovat:

  • Vyplněnou žádost a podepsané podmínky pro vydání karty
  • Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti ke kontrole osobních údajů
  • 1 ks aktuální průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
  • Ověřenou plnou moc, pokud vyřizujete kartu za někoho jiného
  • Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti a vyzvednutí karty zákonný zástupce, uvedený na žádosti na základě svého občanského průkazu a rodného listu dítěte

Vyplněné a podepsané dokumenty je třeba předložit ke zpracování v přepravní kanceláři DPCH. 

Vydání hotové karty je prováděno v přepravní kanceláři DPCH v termínu uvedeném na žádosti.

Dobíjení karty dalším časovým jízdným nebo nákup na elektronickou peněženku je prováděno v přepravní kanceláři DPCH. Cestujícím doporučujeme mít s sebou při používání karty i pokladní doklad o nákupu jízdného.

 

Ke stažení


Ceník služeb

 

Vystavení nové Chebské karty
Vystavení Chebské karty 170 Kč
Vystavení duplikátu Chebské karty z důvodu ztráty, zcizení, mechanického, elektromagnetického nebo
tepelného poškození karty a z důvodu změny údajů na kartě vytištěných
170 Kč
Vystavení Chebské karty, duplikátu Chebské karty – expres do 72 hodin 250 Kč
Manipulační poplatek při vracení části nevyužitého jízdného na kartě ve zvlášť závažných případech, vyjma
případů vrácení karty z důvodu úmrtí držitele karty, vyjma případů vrácení karty z důvodu úmrtí držitele karty
60 Kč
Zablokování a odblokování Chebské karty zdarma
Změna údajů v evidenci bez nutnosti vystavení nové karty zdarma
Manipulační poplatek při vracení zůstatku elektronické peněženky při ukončení smluvního vztahu zdarma

První Chebskou kartu je možno vyzvednout počínaje desátým pracovním dnem od podání žádosti.

 

Výměna Chebské karty z důvodu skončení platnosti (po 60 měsících)
Vystavení duplikátu Chebské karty z důvodu výměny 170 Kč
Vystavení duplikátu Chebské karty z důvodu výměny – sleva 70,-Kč při dodržení termínu pro podání žádosti o
výměnu (karta musí být ještě 1 kalendářní měsíc platná)
100 Kč

Nová Chebská karta bude připravena do 20 pracovních dnů.

Zablokování karty se provádí buď osobně v přepravní kanceláři Žižkova 2669/6, nebo telefonicky na číslo 731 666 673 v době od 10 do 17 hodin v pracovních dnech. Při zablokování karty telefonicky je nutno sdělit údaje potřebné k identifikaci karty a jejího držitele. Telefonické zablokování je pak nutno do 10 dnů písemně potvrdit v předprodejní kanceláři. K zablokování karty dojde nejpozději do 48 hodin od nahlášení. Reklamace se podávají v písemné podobě v předprodejní kanceláři DPCH, na emailu info@dpch.cz, případně poštovní zásilkou na adrese společnosti.

Ceník je platný od 1.1.2023

Máte dotaz?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...