Načítám..

Naše vyjádření k aktuální situaci

Naše vyjádření k aktuální situaci

Naše vyjádření k aktuální situaci

Vyjádření DPCH k aktuální situaci v MHD Cheb

Dovolte, abychom vám vysvětlili a informovali vás o procesu, který předcházel spuštění provozu MHD Cheb od 1.1.2023. Záměr změny dopravce zastupitelstvo města Cheb schválilo již v září 2022, bohužel napadením tohoto rozhodnutí dopravcem Autobusy Karlovy Vary u Úřadu pro hospodářskou soutěž došlo k prodlevě a legislativně tedy bylo možné uzavřít smluvní vztah mezi Dopravním podnikem Cheb a městem Cheb až 15.12.2022. V průběhu měsíce prosince jsme obdrželi předběžné vyrozumění od Úřadu pro hospodářskou soutěž, v němž je uvedeno, že neshledal žádné pochybení a na prvním možném zastupitelstvu města Cheb bylo odsouhlaseno podepsání smlouvy. Do té doby nebylo možné přijímat zaměstnance ani činit ostatní potřebné kroky k přípravě rozjezdu MHD. V případě neuzavření smlouvy by vložené investice byly zmařeny. Také z tohoto důvodu jsme mohli začít přijímat žádosti o vystavení karet teprve od pondělí 19.12.2022. Každý den děláme opravdu maximum pro odbavení všech cestujících, kdy v kanceláři se cestujícím denně věnují 3 až 4 zaměstnanci a pomáhají s žádostmi. Této situaci jsme chtěli předejít tím, že žádosti budou včas i fyzicky v předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží v Chebu, kdy předešlýdopravce věděl dlouho dopředu, že mu smlouva k poslednímu dni roku 2022 vyprší a nebude prodloužena. Dopravní terminál nám byl předán až 2.1.2023, do té doby jej užíval původní dopravce a nám nebyl umožněn vstup, přestože jsme ho o něj žádali. Z tohoto důvodu jsme zajistili provizorní místo na přijímání žádostí o vydání Chebské karty v hale ČD tak, aby žadatelé nestáli na mrazu a to již 19.12.2022. Zároveň byly tiskopisy k dispozici na FB stránkách a následně i na webových stránkách dpch.cz, kde byly uveřejněny veškeré údaje k otevírací době, telefonní číslo a další potřebné informace. Jsme si vědomi, že ne všichni mají přístup k internetu a že tato situace není ani pro jednu stranu jednoduchá. Vyměnit cca 4000 kusů předplacených karet je časově velmi náročné, ale věříme, že tuto komplikaci společně ve velmi krátké době zvládneme. Situaci ztěžuje i realita, kdy cestující, kteří si měli přijít pro nově vydanou Chebskou kartu, bohužel nedodržují předem stanovený termín převzetí. Tím se celá situace komplikuje, ale vyřešili jsme to rozdělením kanceláří pro výdej karet a příjem nových žádostí. Od podání žádosti o Chebskou kartu k fyzickému předání uběhnou pouze 3 (někdy 4) pracovní dny. K dnešnímu dni je vyhotoveno bezmála 2/3 karet.

Rádi bychom vám vysvětlili také situaci s jízdními řády a její řešení. V zadávací dokumentaci a potažmo v podepsané smlouvě jsme obdrželi od města Cheb jízdní řády tak, jak jsou poskytovány dnes. Dopravní podnik Cheb není jejich tvůrcem, dnešní jízdní řády odpovídají marketingovému průzkumu vyhlášenému městem Cheb v roce 2021 a na jejich tvorbě se podíleli externí poradci pro dopravu města Cheb. Všechny připomínky cestujících vždy přeposíláme odpovědným osobám k zapracování a při nejbližší možné legislativní změně jízdních řádů dojde k potřebné úpravě. Věříme, že vše společně zvládneme a to brzy.

Děkujeme za pochopení

page1image24826336